Är du inte en del av lösningen är du en del av problemet

Konflikt… Vad betyder det för dig? Jag tror att vi alla får olika bilder och associationer. Vårt sätt att se på konflikter skiljer sig åt. En del ser stora gräl och bråk framför sig. Andra tänker på någon speciell person och får kanske en knut i magen. Några kanske tänker på små irriterande situationer som ”nästan inte kan betraktas som konflikter”.

Vissa ser det som en naturlig del av livet och om man löser konflikterna på ett bra sätt kan de vara utvecklande och givande. Andra ser på konflikter som något som ska undvikas, kanske sopas under mattan. Detta är ett önsketänkande och verklighetsflykt. Vi hamnar alla i konflikter emellanåt. Det handlar inte OM vi hamnar i konflikter, utan HUR vi hanterar dem!

En konflikt kan sägas uppstå när någon har ett behov eller en önskan eller ett behov som de inte så gärna ger avkall på – i kombination med att detta behov blockeras av någon annan. Denna situation väcker en frustration inom oss som syftar till att få oss att handla.
En del konflikter är stora – andra mindre. En konflikt kan handla om allt från vilka kläder vårt lilla barn ska ha på sig till världskrig. Konflikten kan handla om pengar, arbetsbörda, positioner, något man vill ha eller slippa, olika beteenden som triggar mm. Det är inte ovanligt att konflikter uppstår för att vi inte varit tillräckligt tydliga med våra behov. Hade vi bara kommunicerat ordentligt hade kanske konflikten inte uppstått eller förvärrats. Eftersom vi människor har en tendens att fylla i det vi inte vet har vi benägenheten att skapa antaganden och fantasier som förvärrar situationen. Det handlar alltså om att agera. Snabbt. Men inte för snabbt. Det gäller att se till att man inte är i affekt – det brukar sällan ge bra resultat. Då kan det vara bra att ta ett djupt andetag, gå ett varv runt kvarteret eller sova på saken – att se till att vara i bra balans när jag kommunicerar kring konflikten.

Ibland möter jag i mitt arbete med konflikthantering grupper och gruppmedlemmar som har avgrundsdjupa konflikter. Dessa medarbetare kan ha gått i samma korridorer utan att hälsa eller tala med varandra i åratal. De undviker helst att gå på samma möten och sammankomster. Det är lätt att se att det inte är bra för hälsan, arbetstillfredsställelsen eller resultatet. Om vi kan arbeta tillsammans, stödja och coacha varandra påverkar det resultatet påtagligt.

Som ledare har du ansvaret att se till att konflikter hanteras på ett moget sätt. Inte bara dina egna, utan alla de konflikter som uppstår inom ditt ansvarsområde. Det innebär inte att du löser konflikten, ditt ansvar är att se till att den löses. Som ledare är du en förebild och bör vara ett föredöme. Det du gör färgar klimatet. Vad har du för förhållningssätt till konflikter?

Hur hanterar man konflikter på ett konstruktivt sätt? Först och främst är det bra att ha viss självinsikt och kunna se och förstå sina egna behov och vad som händer inom en själv. Annars är det lätt att lägga problemet helt utanför sig själv – och tycka att det är den andres fel helt och hållet. Perspektivbyte brukar ge mer förståelse. Dessutom underlättar det om man har kunskap om grupputveckling, konflikthantering och feedback. En god portion mod underlättar också betydligt – att fånga situationen när den uppstår på ett naturligt sätt. Ibland krånglar vi till saker och ting!

När det gäller konfliktlösning kan du tänka på att om du inte är en del av lösningen är du förmodligen en del av problemet. Vilket vill du vara?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*