Är man över 20 går det f-n inte att samarbeta!

Orden är PG Gyllenhammars. Under ett seminarium i Göteborg i går kväll beskrev han hur gruppen Roundtable of European Industrialists växt från 17 till 40 medlemmar, varpå han utbrast ”Är man över 20 går det f-n inte att samarbeta alltså!”

Enligt gruppstudier är det gynnsamt att vara 4-6 personer i en grupp för att få en bra dynamik där alla kan bidra med sin kunskap och sina erfarenheter. När gruppen växer uppemot 8-10 personer börjar det bli lite väl många i gruppen, alla kan inte komma till tals och göra sig själva eller gruppen rätta. När gruppstorleken går upp emot 12-14 personer delar den sig lätt i subgrupper. Gruppen är helt enkelt för stor.

En grupp består av individerna i gruppen och relationerna mellan dessa. Formeln n(n-1)/2 visar hur många relationer det blir i en grupp.

Låt oss säga att det är 4 personer i gruppen, dvs 4*3/2=6 relationer. Dubblar vi antalet i gruppen till 8 personer får vi följande, 8*7/2=28 relationer. En fördubbling av antalet personer ger en kraftig ökning av antal relationer, från 6 till 28!

Är det 20 i gruppen blir det 20*19/2=190 relationer. Det är lätt att förstå att med så många relationer att underhålla blir det svårt att få en grupp att bli ett väl fungerande team.
Så han har alldeles rätt käre PG! Är man över 20 i en grupp blir det mycket svårare att samarbeta!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*