Element B – utveckla gruppen

Ett utmärkt verktyg för grupper som vill utvecklas

Element B är ett självskattningsinstrument som hjälper gruppens medlemmar till ökad självinsikt.
I instrumentet tar man ställning till påståenden om sitt beteende mot andra, och andras beteenden gentemot sig själv som man själv ser det.

Vi genomför en serie övningar som skapar förståelse för filosofin bakom instrumentet och som hjälper medlemmarna att lära sig själv och varandra bättre:

  • visualiseringar
  • icke-verbala övningar
  • ger och tar emot feedback
  • gruppövningar
  • korta teoriavsnitt
  • reflektion och diskussion

Teorin

Element B bygger på FIRO-teorin som säger att mänskliga relationer kan ses i tre dimensioner av beteende.

  1. Tillhöra handlar om rätt mängd kontakt med andra. Att vara INNE (hög tillhöra) eller UTE (låg tillhöra).
  2. Kontroll handlar om rätt mängd inflytande – eller kontroll – över andra människor. Att vara HÖGST UPP (hög kontroll) eller LÄNGST NER (låg kontroll).
  3. Öppenhet handlar om djupet i interaktionen, hur nära man är varandra. Att vara ÖPPEN (hög öppenhet) eller SLUTEN (låg öppenhet).

Det finns varken bra eller dåliga beteenden i det som beskrivits. Det kan dock vara bra att vara medveten om vad jag föredrar. Teorins grundare Will Schutz menade att de tre dimensionerna behövs för att förklara relationer människor emellan.

Bakgrund

Element B är utvecklat ur ett av världens mest spridda instrument för självskattning, FIRO-B. Upphovsmannen för båda är psykologen Will Schutz, Ph D. FIRO-B var det första praktiska resultatet av hans forskning redan på 1950-talet, som ledde fram till FIRO-teorin.

Instrumentet fick stort genomslag internationellt. FIRO-teorin utvecklades också till en mera sammanhållen teori för gruppers utveckling och mognad. Den är väl känd i hela världen och särskilt i Sverige, där den mest spridda ledarskapskursen, UGL, är uppbyggd kring denna teori.

Element B är den vidareutveckling av mätinstrumetet Will Schutz gjorde på 1980-talet när han hade insett dels att FIRO-B innehöll vissa brister och dels ansåg att många av de som handledde användningen av instrumentet runt om i världen gjorde det på ett sätt som han fann vara tveksamt. Element B står alltså på en mycket god grund av både mångårig forskning och omfatttande praktisk tillämpning.

Element B ingår även i Will Schutz koncept The Human Element, THE. Du kan läsa mer om THE under Öppna kurser.

 

Välkommen att ta kontakt för mer information!