GDQ – utveckla gruppen

Vad är GDQ

PhD Susan A Wheelan från USA har forskat på gruppers utveckling i över 30 år och har skapat grupputvecklingsmodellen Integrative Model of Group Development samt ett instrument som hjälper grupper att förstå vad de behöver arbeta med för att utvecklas vidare enligt denna grupputvecklingsmodell.

Instrumentet GDQ, som står för Group Development Questionnaire, ger bl a:

 • nyckeltal för gruppens effektivitet
 • nyckeltal för gruppens produktivitet
 • information om hur lika/olika gruppens ser på gruppens arbete och samarbete
 • tydliga indikationer på vad gruppen behöver arbeta med för att utvecklas vidare

Det blir tydligt om alla i gruppen drar åt samma håll eller om gruppen egentligen består av subgrupper.

Susan A Wheelans forskning visar tydligt att arbetsgrupper med väl utvecklat samarbete har:

 • hög effektivitet
 • hög kvalitet
 • god lönsamhet
 • högre servicegrad, bättre vård, bättre skolresultat mm beroende på vad gruppen sysslar med

Ofta fastnar arbetsgrupper i sin utveckling utan förståelse hur man tar sig vidare. GDQ ger tydliga besked om vad gruppen behöver arbeta med för att utvecklas till effektiva team med hög arbetstillfredsställelse och goda resultat.

Medlemmarna i gruppen svarar på frågor Online om gruppens arbete.

Ett par veckor senare samlas gruppen för 1-2 utbildningsdagar där gruppen får:

 • utbildning i gruppdynamik
 • återkoppling av resultat
 • arbetar med sin utveckling
 • arbetar fram mål för gruppens utveckling
 • gör en handlingsplan

Efter ca 6 månader är det lämpligt att göra en uppföljningsmätning.

För vem?

För alla arbetsgrupper som vill arbeta vidare med sin utveckling, såväl ledningsgrupper som projektgrupper.

När och var?

Det är lämpligt att förlägga denna utvecklingsaktivitet utanför arbetsplatsen för att öka fokus. Tidpunkt enligt överenskommelse.

Vill du veta mer

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer om GDQ och hur din arbetsgrupp kan utvecklas till ett mer effektivt team med större arbetsglädje!