MBTI/JTI – utvecka individ & grupp

Vad är MBTI och JTI?

MBTI/JTI är instrument och frågeformulär utformat för att göra Jungs teori om psykologiska typer lättare att förstå och använda i vardagslivet.

MBTI/JTI-resultaten identifierar värdefulla skillnader normala friska människor emellan – skillnader som kan vara orsaker till många missförstånd och kommunikationsproblem.

MBTI skapades av Katharine Cook Briggs och Isabel Briggs Myers på 40-talet och har efter drygt 60 års forskning, utveckling och användande nyttjats av miljontals människor runt om i världen. JTI är ett motsvarande instrument som utvecklades av norska psykologer som använt MBTI i många år. MBTI och JTI är i princip samma sak, det spelar ingen roll om du använder det ena eller det andra – resultaten är desamma.

Vad är nyttan?

MBTI/JTI kan hjälpa dig:

 • upptäcka dina unika talanger
 • ökad självkännedom
 • förstå vad som motiverar dig
 • identifiera dina naturliga styrkor
 • identifiera de sidor hos dig själv du kan utveckla för att växa som person
 • få självbekräftelse
 • öka din förståelse för människor som är olika dig själv
 • utveckla ditt samarbete med andra

MBTI/JTI underlättar kommunikationen mellan människor genom att skapa en ökad förståelse för olikheter och insikten om att det inte handlar om rätt eller fel utan helt enkelt om att vi är olika. Den ökade insikten i kombination med det gemensamma vokabulär som instrumentet bygger upp ger ökade möjligheter att kommunicera utan att klandra varandra eller trigga försvarsmekanismerna. Genom ökad förståelse för värdet av olikheter kan dessa utnyttjas positivt i samarbetet för att lösa uppgifter och nå uppsatta mål i stället för att skapa problem.

För vem?

MBTI/JTI kan användas för utveckling av:

 • enskilda individer
 • ledare
 • grupper
 • organisationer