SDI – hantera konflikter & utveckla relationer

SDI® (Strength Deployment Inventory®)

SDI är ett väl beprövat verktyg som utvecklar medarbetarnas samarbetsförmåga och sänker kostnaderna för konflikter. Det är flaggskeppet i en serie av kartläggningar som baseras på RAT; Relationship Awareness Theory. Teorin bygger på ett beteendevetenskapligt instrument om relationsmedvetenhet som snabbt kartlägger exakt vad som motiverar människors beteenden. Genom att lära sig vilka drivkrafter som motiverar beteendet hos sig själv och andra kan man utveckla sin kommunikationsförmåga och lära sig hantera konflikter på ett mycket produktivare sätt.

Kontakta mig för mer information!