Coaching

Coaching är ett kraftfullt verktyg för dig som vill ha ett bollplank utanför organisationen – en coach som stödjer och utmanar dig i din strävan att nå dina mål. Coaching kan ske både i personliga möten och per telefon.  Coaching är en investering som brukar ge mycket bra utdelning!

Vad är coachning?

Coaching är ett fortlöpande partnerskap som hjälper coacheen att uppnå tillfredsställande resultat i sitt yrkesmässiga och personliga liv. Genom coachingen fördjupar coacheen sitt lärande, förbättrar sina prestationer och utvecklar sin livskvalitet.

Vad är nyttan?

Coaching ökar coacheens framsteg genom att ge honom/henne tydligare fokus och större medvetenhet om sina val. Coaching inriktar sig på var coacheen befinner sig idag och vad denne är beredd att göra för att ta sig dit han/hon vill vara i morgon.

Resultat från en coachundersökning

Undersökningen gjordes av Manchester Inc med 100 toppledare från företag på Fortunes lista över de 1000 största:

  • Ek avkastning ökade ≥ 6 gånger
  • Prestationerna förbättrades 28%
  • Relationer på arbetet förbättrades 63%
  • Kundrelationer förbättrades 37%
  • Arbetstillfredsställelsen ökade 61%
  • Konflikter minskade 52%
  • Lagarbetet ökade 67%
  • Positiv förpliktelse mot organisationen ökade 44%

Hur går det till?

Vid det första mötet sätts ett långsiktig mål för coachingen. Vid kommande coachtillfällen tar coacheen upp frågor som är aktuella, viktiga och som leder framåt mot det långsiktiga målet.

I varje möte är det coacheen som väljer samtalets fokus medan coachen lyssnar och bidrar med iakttagelser och frågor. Detta samspel skapar tydlighet och får coacheen att handla.

För vem?

Coaching lämpar sig bäst för personer som känner sig motiverade att växa och som är villiga att lägga in kraft, energi och mod i sin coaching.

När och var?

Vi kommer överens om upplägget av coachingen utifrån behov och önskemål. Ett vanligt upplägg är 8-10 möten á 1,5 timme. Alternativt telefoncoaching 45 minuter per tillfälle. Tid och plats enligt överenskommelse. Vi kan t ex träffas på ditt kontor eller om du föredrar en miljö utanför din arbetsplats är du välkommen till mitt kontor i Mölndal.

 

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer om coaching eller boka dina coachtillfällen.