Feedback

Gruppens viktigaste verktyg – feedback

Vad är feedback egentligen? Ja, i ett vidare perspektiv kan man väl översätta ordet med återkoppling – att ge eller få någon sorts återkoppling. Jag vill dock snäva in begreppet till följande:

Feedback är en gåva som syftar till att utveckla personer, relationer och prestationer.

Feedback är ett av de allra viktigaste verktygen när det gäller att skapa goda relationer och gott samarbete. Utan att kunna kommunicera och ge återkoppling är det mycket svårt för grupper att utvecklas – och risken stor att energi och fokus hamnar på missförstånd och konflikter i stället för på uppgift och resultat.

Att utveckla förmågan att ge och ta emot feedback

Feedback ligger oftast med som en del i våra grupputvecklingsaktiviteter. Vi skräddarsyr upplägg utifrån de behov och önskemål som finns.

Proaktiva grupper ligger steget före och utvecklar kunskap och förmåga att ge och ta feedback innan problem uppstår. Att utveckla förmågan att använda feedback som ett utvecklande och konstruktivt verktyg kan t ex handla om:

  • Om feedback som verktyg
  • Hur jag ger utvecklande feedback
  • Hur jag tar emot feedback
  • Fallgropar
  • Min egen relation till feedback
  • Träning i att ge, ta emot och efterfråga feedback

Om friktion uppstått i gruppen handlar det också om att ge grunden för att kunna ge utvecklande feedback samt att utveckla relationer och samarbete genom att ge och ta emot utvecklande feedback i skarpt läge. Det brukar vara förlösande för gruppen att få sätta ord på sina tankar och känslor och på det sättet kunna reda ut ett och annat. Det är också lämpligt att tala om hur gruppen vill förhålla sig till feedback – hur kan de använda feedback i vardagen för att utveckla både grupp och resultat?

Välkommen att kontakta oss för att höra mer om hur vi kan hjälpa till!