Konflikthantering

Vad är en konflikt?

Först och främst – det går inte att undvika konflikter! Så fort människor kommer samman uppstår konflikter. Den stora frågan är HUR man hanterar de konflikter som uppstår.

Vår syn på konflikter varierar från person till person. För en del är minsta lilla friktion för att kalla det en konflikt. För andra krävs det kraftiga intressemotsättningar och kanske gräl eller bråk för att de ska tycka att det är en konflikt. Därför kan det t o m uppstå en konflikt om det är en konflikt eller ej!

En konflikt kan definieras som att någon har ett önskemål som någon annan blockerar, vilket innebär att en frustration uppstår hos åtminstone den ena parten – den som inte får sin önskan tillgodosedd och att denna frustration på ett eller annat sätt omsätts i en handling. Det kan handla om konstruktiva beteenden som t ex feedback, men också om icke konstruktiva beteenden som t ex undvikande, undandragande, konfrontation eller baktalande.

Konflikter kan ha olika orsaker; det kan handla om sakfrågor, attityder och beteenden. Ibland startar konflikten om en sakfråga men förvandlas till en relationskonflikt.

Varför bör man hantera konflikter?

Konflikter kostar organisationer och medarbetare mer än man många gånger tror, både när det gäller framgång & lönsamhet och arbetstillfredsställelse & arbetsglädje.

Det är viktigt att medarbetare och chefer förstår den gruppdynamik som uppstår när människor kommer samman och att man lär sig hantera konflikter.

När tilliten finns till att konflikter kan hanteras på ett moget sätt ökar förtroendet i gruppen. Detta kan ge stora vinster för organisationer och enskilda individer!

Hur går det till?

Förebyggande

Framförallt gäller det att förebygga konflikter genom kunskaper i konflikthantering. Vi erbjuder 1-2 dagars utbildning i konflikthantering. Vi arbetar internt för att skapa en gemensam grund att stå på.

Konflikthantering

Om det blivit kraftiga blockeringar mellan olika individer eller grupper bör ett opartiskt stöd engageras som har kunskap om konflikthantering. Vi börjar varje uppdrag med att skapa en förståelse för situationen och föreslår utifrån det ett upplägg för att försöka lösa konflikten på bästa sätt.

Vänta inte tills konflikterna eskalerat och blivit ohanterliga!

Medling

När en konflikt gått för långt, och verkar svårlöst, kan medling behövas. Medling syftar till att låta båda parter komma till tals, se till att de lyssnar på varandra, ser problemet som något gemensamt och tillsammans hittar ett sätt att hantera den uppkomna konflikten. En medlare är en opartisk person som med kunskap om medlingsmetoden kan hjälpa parterna att ta sig ur ett låst läge.

 

Välkommen att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa till!