Ledarutveckling

För den som vill utveckla sitt ledarskap finns flera alternativ:

Kurser – läs mer under Öppna kurser
  • UGL – kurs 5 dagar
  • Ny som chef – kurs 3+3 dagar
  • THE – kurs 5 dagar
  • Det inre ledarskapet – kurs 3 dagar
Coachning – läs mer under Coaching
  • enskild coachning
  • chefscoaching i grupp
  • personlighetsinstrument, t ex MBTI/JTI, SDI, Element B
Intern ledarutveckling

Om behovet av ledarskapsutveckling gäller flera ledare i samma organisation är det ofta värdefullt att hålla ledarutvecklingskursen internt. Fördelarna är bl a att:

  • innehållet kan anpassas till organisationens egna mål och behov
  • relationer utvecklas och nätverk byggs

Kontakta mig gärna för mer information!