Ledningsgrupputveckling

Varför ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppens ansvar handlar  om att skapa och tydliggöra företagets vision, mål och strategier. De har också ansvar för att säkerställa att företaget har styrka att möta de utmaningar företaget står inför. Ansvaret handlar också om att se till att medarbetarna har de resurser som krävs för att kunna utföra sitt arbete och nå uppsatta mål. Hur väl ledningsgruppen fungerar är helt avgörande för hela verksamheten.

Ibland upplever ledningsgrupper att de lägger för mycket tid på operativa frågor och på att informera varandra. Ofta finns utrymme att förbättra kommunikation, samarbete, beslutsfattning mm. Forskning visar att ledningsgrupper i lägre utsträckning än andra arbetsgrupper når det högsta grupputvecklingsstadiet där gruppen i ett nära samarbete arbetar för att nå de gemensamma målen.

Syftet med ledningsgruppsutveckling är att frigöra den  potential som finns i gruppen och därigenom ta ett större gemensamt ansvar för ledningsgruppens arbete och resultat.

Hur går det till

Efter en analys av nuläget lägger vi upp ledningsgruppsutvecklingen utifrån aktuella behov och önskemål. Det kan t ex handla om:

Vad är syftet med ledningsgruppen

 • varför finns vi
 • vad är uppdraget
 • vad är vår roll och våra uppgifter
 • vilken är vår agenda
 • hur ska vår grupp sättas samman

Hur ska vi jobba – vårt arbetssätt

 • struktur och process
 • mötesformer
 • arbetsmetoder
 • årsplan för viktiga strategiska frågor

Hur ska vi samarbeta

 • gruppdynamik och grupputveckling
 • vilka är vi i ledningsgruppen
 • ansvar och förväntningar
 • kommunikation och feedback
 • konflikthantering, hur vi hanterar intressemotsättningar
 • värdegrund
 • beslutsfattning
 • spelregler för vårt samarbete

Ledarskap

 • vår grupps behov av ledarskap
 • hur leder vi våra medarbetare för att nå bästa resultat

Verktyg för ledningsgruppens utvecklingsarbete

 • GDQ, Group Development Questionnaire, PhD Susan A Wheelan
 • MTAM, Management Team Assessment Model
 • MBTI/JTI, personlighetsinstrument, likheter/olikheter
 • SDI, hantera konflikter och utveckla relationer
 • Element B, självinsikt om varför vi beter oss som vi gör mot varandra

Välkommen att kontakta mig så berättar jag mer om ledningsgruppsutveckling. En investering som brukar ge bra utdelning – både för ledningsgruppen och för hela organisationen!