Målstyrning

Vad är målstyrning?

Målstyrning innebär att verksamheten styrs med uppsatta mål. Det betyder att organisationens övergripande mål bryts ner till varje avdelning, grupp och individ. Målen sätts upp och godkänns. Därefter har den eller de som ska arbeta mot målen en möjlighet att själv bestämma hur detta arbete ska gå till.

Avgörande för kvalitén på målstyrningen är en  uppföljning värd namnet. Är medarbetaren eller gruppen på rätt väg i rätt tid? Behövs en korrigering? Lika avgörande är kvalitén på målen. Det låter kanske lätt, men ofta är målen diffusa, onåbara eller inte tidsatta. Ibland liknar målen mer en handlingsplan.

Vad är nyttan?

Medarbetare som arbetar målstyrt känner ofta ett större engagemang vilket genererar motivation, drivkraft och initiativkraft hos medarbetaren. Detta medför att både organisation och individ kan växa och bli mer framgångsrika.

För vem?

Utbildningen i Målstyrning riktar sig till de företag som tror att de kan öka framgång, lönsamhet och attraktionskraft hos både kunder och personal genom att arbeta mer målstyrt. Utbildningen riktar sig till samtliga medarbetare.

Hur går utbildningen till?

Vi arbetar internt för att kunna knyta an till företagets mål på ett tydligare sätt.

Syftet är att skapa förståelse för och ge insikt i fördelarna med ett målstyrt arbetssätt. Det handlar också om att få en förståelse för nödvändigheten av att det ständigt pågår förändringar i en organisation. Utbildningen syftar till att engagera samtliga på arbetsplatsen mot uppsatta mål samt tillvarata och öka gruppens samlande kompetens. Utbildningen har också som mål att främja ett uthålligt förändringsarbete.

Deltagarna är aktiva i olika workshops där de själva får fundera och arbeta med frågeställningarna. Vi varvar med små korta teoripass. Kursen handlar inte om att prata om målstyrning utan också att få  praktisk övning.

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer om Utbildning i Målstyrning!