Det inre ledarskapet

Kursen handlar om det inre ledarskapet och baseras på den amerikanske psykologen Will Schutz’s (1925-2002) teori FIRO och de principer han arbetade fram i sitt livsverk The Human Element.

Kursen tar fasta på det mänskliga för att öka effektivitet och motivation hos individer, grupper och organisationer.

Schutz identifierade tre viktiga behov; att känna sig betydelsefull, kompetent och omtyckt. Våra rädslor för att inte få våra behov tillfredsställda påverkar i hög grad våra beteenden – ofta utan att vi är medvetna om det och kan ibland ställa till det för oss.

Kursen utvecklar självkännedom och självkänsla. Ökad självinsikt hjälper oss att bli mer framgångsrika i våra liv och i våra relationer.

Kursen innehåller teori, dialog, reflektion, visualiseringsövningar, feedbackövningar, rörelse- och gruppövningar samt självskattningsinstrument som belyser ditt eget beteende, dina behov och din självkänsla. Förmågan att göra egna medvetna val och bli mer öppna och ärliga är viktiga delar av kursen.

Det inre ledarskapet har inte ett gruppdynamiskt fokus. Kursen handlar om dig som individ och dig i relation till andra. Vi gör resan tillsammans genom att dela med oss av oss själva. Kursen vänder sig till dig som vill öka din självinsikt och förbättra relationen till dig själv och andra.

Det inre ledarskapet genomförs i internatform under 3 dagar inkl kvällsarbete.

Kommande kurstillfällen

Start dag 1 kl 10, avslut dag 3 kl 16.30
Kontakta mig för mer information!

Kursavgift

12 900 kr, logi ca 5000 kr, exkl moms 

Deltagarnas egna ord

”Kursen Det inre ledarskapet gav mig möjlighet att gå ner i mitt eget djup och möta mig själv i en trygg miljö. Kanon! Kommer gärna igen!”

”Ett stort och varmt tack för den underbart bra och givande kursen Det inre ledarskapet. Känner mig stärkt och fylld av energi att jobba vidare mot framtida mål.”  

Kursen lämpar sig även utmärkt att köra i befintliga arbetsgrupper

Det inre ledarskapet passar grupper som vill fördjupa sina relationer och sitt samarbete för
bättre resultat. Kontakta mig gärna för mer information!