Förtroendefullt samarbete

Förhandling, konfliktlösning och långsiktigt relationsbyggande!

Förtroendefullt samarbete är en kurs för dig som vill utveckla din förmåga att bygga långsiktiga relationer. Kursen innehåller både förhandlingsteknik och personlig utveckling i en unik kombination av ”hårt” och ”mjukt”. De ”mjukare” delarna bygger bl.a. på Will Schutz FIRO-teori.

Förtroendefullt samarbete hjälper deltagarna att förhandla vid intressemotsättningar och utveckla sin kompetens i att förebygga och lösa konflikter. Förtroendefullt samarbete ger dig metoder för att steg för steg inleda, driva och avsluta en förhandling och bygga relationer.

Kursens mål är bland annat att ge

  • kunskap om vad som skapar och stödjer ett långsiktigt klimat av förtroende
  • reflektioner kring dynamiken och vad som händer i mellanmänskliga relationer, speciellt i konfliktsituationer
  • ökad förmåga att förebygga konflikter
  • ökad insikt om egna attityder och beteenden i konfliktsituationer
  • träning i att föra goda samtal
  • träning i att förhandla vid olika intressekonflikter
  • träning i konflikthantering
  • en metod du kan använda direkt

Upplägg

Kursen Förtroendefullt samarbete genomförs i internatform under 3 dagar, inkl. kvällar.
FS lämpar sig utmärkt som intern utbildning.
Erbjuds även som öppen kurs.

Kontakta mig gärna för mer information!

Flera namn på samma kurs

Kursen Förtroendefullt samarbete heter Radical Collaboration på engelska och har tidigare även kallats Beyond Conflict.