Ny som chef

Kursen Ny som chef är min samarbetspartner Mgruppens största flaggskepp – en av deras äldsta utbildningar som har utvecklats i många steg. En gedigen ledarskapsutbildning i internatform.

Målgrupp

Ny som chef är marknadens mest etablerade kurs för dig som första gången blivit chef med upp till två års erfarenhet som formell chef. Du har personalansvar.

Syfte

Syftet är att stärka din förmåga att möta de situationer som du står inför i din verksamhet. Du får ta del av forskning och teorier som du kan omsätta till ditt praktiska vardagsarbete som chef. Du får möjligheter att dela erfarenheter med andra i samma situation, du får träna och testa olika lösningar, du får lära dig mer om de handlingsalternativ du har. Chefskap utövas inte bara på ett sätt – det handlar om att göra rätt sak vid rätt tillfälle, i rätt situation. Ny som chef hjälper dig att hitta den rätta vägen – inte alltid den lätta, men alltid den rätta.

Ur innehållet

Chefskap – ett yrke
Det dubbla representantskapet – ”Länkrollen”
Att gå från att vara en i gruppen till att bli chef över gruppen
Vad innebär arbetsgivaransvaret? – en orientering om det arbetsrättsliga ansvaret, arbetsmiljöansvaret, LAS, MBL, diskriminering, anställning/uppsägning, ledighet, arbetstid, mm
Målformuleringar, målarbete
Delegering; ett verktyg för ökad effektivitet och utveckling
Att utvärdera prestation
Att ge och ta emot feedback
Situationsanpassat Ledarskap, SLII® – en grundlig genomgång av modell och förhållningssätt
Lärstilar – hur nå alla med information?
Hur utveckla en tydlig kommunikation
Coaching
Konflikthantering – i en hanterad konflikt finns inga förlorare
Samtal om svåra saker
Medling – att hantera konflikter mellan andra
Personlig handlingsplan

Upplägg

3 + 3 dagar med ca en månad emellan

Aktuella kursdatum

Kontakta mig för aktuella kursdatum. Ny som chef rullar med nya starter regelbundet under året.

Kursavgift

39 000 kr exkl kost, logi och moms

Mervärde vid anmälan genom Utterdahl Management

Om du anmäler dig genom mig ingår en uppföljningscoaching efter kursens avslut i syfte att stödja dig i din utveckling.