SML – Self Managing Leadership

Vi samarbetar med Oxford Leadership Academy som är ett internationellt företag för managementutveckling och ledarträning. OLA är specialiserade på företagskultur, affärsstrategi och genomförande. Målsättningen är att skapa en bättre värld genom ledarskap baserat på karaktär och inre övertygelse.

OLA har internationell erfarenhet av att få människor på olika nivåer att arbeta mot gemensamma mål. Multinationella företag, liksom offentliga myndigheter, intresseorganisationer och mindre företag har vitaliserats med OLA:s hjälp. Bland kunderna finns McDonalds, BP, Ericsson, Sandvik, SEB, UD.

Över 100 000 personer över hela världen har genomgått SML. SML är ett kraftfullt verktyg för utveckling av den enskilda människan. Genom att bättre kunna hantera ditt inre kommer du att bli mer effektiv som ledare.

SML – Program i två delar

  • Finn din inre kompass genom strategisk fokusering under 2,5 dagars kurs
  • Fördjupa, utveckla och få stöd genom coaching på våra Alumniträffar efter kursen

Varför ska du gå kursen

  • för att finna din inre kompass och utveckla ett klart fokus för ditt nästa steg i arbetet och i privatlivet
  • för att utveckla och bli mer medveten om dina styrkor, värderingar och ditt syfte
  • för att identifiera de barriärer och utmaningar som hämmar din vidare utveckling
  • för att lära dig hantera svåra situationer som uppstått genom rädsla, oro och stress
  • för att utveckla en 90-dagars handlingsplan

Så här säger några av deltagarna

”Jag fick inbjudan till en SML kurs under en period i mitt liv då jag var satt i en situation att behöva ta flera beslut som på ett avgörande sätt skulle komma att påverka min familj och mig. SML kursen gav mig tid för reflektion, verktyg att sätta in uppkommen situation i ett större sammanhang och möjlighet att utifrån mina förutsättningar värdera de handlingsalternativ som finns. Många, många gånger har jag gått tillbaka till den modell för förändring som presenterades och med hjälp av mina egna anteckningar analyserat och funderat vidare på nästa steg i mitt liv. Jag är jätteglad över att jag fick delta i denna kurs.”

”SML öppnade mina ögon för vilka inrutade reaktionsmönster jag lätt hamnar i och hur jag måste fokusera och formulera för mig själv hur jag vill att livet skall se ut och vart jag är på väg. Det var ett lyft att inse, men det är lätt att falla tillbaka i livets vanliga rusningstrafik och glömma att stanna upp och reflektera. Jag tror dock att jag snabbare ”rycker upp mig” nu, när jag känner att jag har en liten svacka så låter jag det inte bara flyta på som om jag inte kunde påverka det. Att känna att jag håller i rodret i mitt eget liv är viktigt, det ger en annan självkänsla och drivkraft.”

”SML blev för mig en möjlighet att få betrakta mig själv – med mitt förflutna och mitt nu – tillsammans med deltagare som var där i liknande ärende som jag. Empatiska och spännande människor med likheter och olikheter som gav mig nya vinklar för både tanke och känsla. Tillsammans med kompetent kursledning gjorde vi handlingsplaner för framtiden. Lyxigt? Javisst!”
Välkommen att kontakta mig så berättar jag mer!