THE – The Human Element

Självinsikt, självkänsla och utvecklade personliga möjligheter!

The Human Element riktar sig till dig som vill höja din personliga kompetens och öka din självinsikt samt för organisationer som vill öka effektiviteten. Du får en bättre förståelse för hur du själv agerar i olika situationer och hur en organisation kan utvecklas för ett bättre gemensamt resultat. THE grundar sig på Will Schutz’s FIRO-teori.

Kursen innehåller bl.a. korta teoriavsnitt med dialoger, visualiseringsövningar, feedbackövningar, rörelse- och gruppövningar samt självuppskattnings-instrument som belyser ditt eget beteende, dina behov och din självkänsla.

Kursens mål är bland annat att

  • öka förståelsen för hur dina beteenden, behov, känslor och din självkänsla påverkar dina möjligheter till en bra prestation på arbetet
  • öka förståelsen för hur du själv påverkar människor i din omgivning och hur du påverkas av andra
  • öka självinsikt och förståelse för vad som eventuellt blockerar dig – det leder till ökad självkänsla, handlingskraft och effektivitet

Internat

Kursen The Human Element genomförs i internatform under 5 dagar, inkl. kvällar.

Kursdatum

5 dagar med start den:
2017-03-06 Stockholm, Bommersvik
2017-04-03 Stockholm, Bommersvik
2017-05-08 Stockholm, Bommersvik
2017-05-08 Stockholm, Bommersvik
2017-05-29 Båstad, Hovs Hallar
2017-06-26 Stockholm, Ljungbergsgården
2017-06-26 Stockholm, Ljungbergsgården
2017-09-18 Stockholm, Ljungbergsgården
2017-10-16 Båstad, Hovs Hallar
2017-11-06 Stockholm, Bommersvik
2017-11-27 Stockholm, Bommersvik

Kursledare

Utbildningen leds av certifierade handledare

Kursavgift

Kursavgift: 19 500 kr exkl moms
Kost och logi: 9 785 kr exkl moms

Mervärde

När du köper en kurs hos Utterdahl Management ingår alltid en uppföljningscoaching för att stödja dig i din utveckling.

Komplement till kursen UGL, Utveckling av Grupp och Ledare

Många frågar efter en bra uppföljningskurs efter UGL. The Human Element är ett bra komplement. Du kan gå dessa kurser i vilken ordning som helst. THE är en bra och naturlig fortsättning om man vill fördjupa sig på individnivå utifrån FIRO-teorin som vi går igenom kort på UGL.

THE och Det inre ledarskapet

THE och DIL – Det inre ledarskapet – är båda baserade på FIRO. DIL är en kortare och mer komprimerad variant av THE – på 3 dagar i stället för 5.