UGL

Vad är UGL?

UGL är Sveriges populäraste ledarskapsutbildning! En utbildning som vänder sig till dem som vill förstå ledarskap och medarbetarskap i grupper och i dessa hitta sin egen roll.

UGL har en lång historia. Kursen har sedan 1981 ingått i Försvarsmaktens ledarskapsutbildning för officerare. Då anade de inte hur spridd, omtyckt och långlivad UGL skulle bli både inom näringslivet och i den offentliga sektorn. År 2000 tog Försvarshögskolan över ansvaret för konceptet och utvecklar ständigt upplägg och innehåll utifrån nya forskningsrön.

Vad är UGL:s syfte och mål?

Kursen UGL är en utbildning i hur en grupp utvecklas och mognar över tiden, vad som händer i gruppen under utvecklingens gång och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling.

Kursen behandlar även ledarskapets problematik och möjligheter relaterat till gruppens mognadsutveckling.

Kursen syftar till att deltagarna skall få erfarenhet av gruppdynamiska situationer och förståelsen för sin roll i dessa.

Målet är att kursdeltagarna ska få verktyg att reflektera över hur de kan utveckla sina egna grupper till att bli mer produktiva genom bättre samarbete, konflikthantering etc.

Hur går det till?

Kursen bygger på upplevelsebaserad inlärning. Detta innebär att praktik, teori, diskussioner och reflektion varvas och deltagarna får möjlighet att dra lärdomar utifrån sina egna erfarenheter. Kursen genomförs i internatform under 5 dagar, måndag – fredag, inkl kvällar. Närvaro är obligatorisk under alla pass.

UGL:s övergripande mål

 • personlig utveckling
 • verktyg att utveckla din egen grupp till att bli mer produktiv genom bättre samarbete

UGL:s delmål är en ökad

 • förståelse för känslors inverkan på individ- och gruppnivå
 • förståelse för hur värderingar påverkar relationer och ledarskap
 • erfarenhet av konflikters betydelse och hantering av dessa
 • förmåga att kommunicera direkt och klart
 • förmåga att ta och ge utvecklande feedback
 • förmåga att se och hantera olika stadier i en grupps utveckling
 • förståelse för hur normer och roller påverkar gruppens arbete
 • förståelse för att det finns olika ledarstilar och det egna förhållningssättets betydelse för gruppens utveckling
 • förståelse för behovet av ledarskap

För vem?

UGL riktar sig både till alla som vill utvecklas som gruppmedlem eller ledare, dvs både personer i ledande befattningar och till personer som ingår i en arbetsgrupp.

När, var och investering?

Vi har kurser i Stockholm (på Lidingö), Båstad och utanför Göteborg.

Aktuella kursveckor:

2019
v3                 Stockholm, Båstad
v7                 Stockholm
v11               Stockholm, Göteborgsområdet
v15               Stockholm, Båstad
v21               Stockholm
v26              Stockholm, Båstad
v35              Stockholm
v40              Stockholm, Båstad
v42              Stockholm
v45              Stockholm, Göteborgsområdet
v47              Stockholm, Båstad
v50              Stockholm

Kursavgift:

19 700 kr exkl moms
Kost & Logi, exkl moms:
Stockholm 9.300 kr
Göteborg 9 100 kr
Båstad 8 700 kr

Handledare

Det är alltid två handledare på en UGL-kurs och båda är licensierade av Försvarshögskolan. Våra handledare är erfarna och kompetenta – både inom UGL och i yrkeslivet.

Varför UGL hos oss?

Det finns flera leverantörer av UGL. En del är stora med dess fördelar, andra är små leverantörer med dess fördelar. Hos oss får du både och! Genom ett nära samarbete med marknadens största arrangörer (Mgruppen och Core Code) kan jag erbjuda både den personliga omsorgen som den lilla leverantören kan ge i kombination med den större kursarrangörens stora utbud.

Försvarshögskolans Samverkansgrupp för UGL

Som representant för Mgruppen i Försvarshögskolans Samverkansgrupp för UGL är jag uppdaterad och involverad i UGL-konceptets vidare utveckling, både när det gäller utbildningsmaterial och handledarroll.

Välkommen att kontakta oss för mer information eller för att anmäla dig till en kurs!