Train the trainer

Att hålla i workshops och utbildningar kräver inte bara kunskap om ämnet eller frågan det gäller. Det kräver också kompetens i att hålla i sådana aktiviteter. Vi erbjuder stöd i att utveckla både upplägg och handledarskap i vår train the trainee-utbildning.

 • öka tryggheten att handleda grupper
 • få kunskap om grundläggande pedagogik i hur man förmedlar kunskap
 • få struktur och metodik i hur man lägger upp en kurs
 • få verktyg, modeller och tekniker
 • kunna ta fram och genomföra olika övningar
 • hur man skapa dialog
 • hur man får deltagarnas uppmärksamhet och intresse
 • förstå hur upplägget kan tillgodose olika inlärningsstilar
 • få kunskap om hur man hanterar svåra situationer som kan uppstå
 • vanliga fallgropar
 • kunskap om gruppdynamik
 • hur man disponerar tiden
 • hur man håller en röd tråd
 • presentationsteknik
 • förstå vad man signalerar, om kroppsspråk, hur man ”tar” rummet

 

Interna ledarskapsprogram

Genom vår långa erfarenhet av att planera, genomföra och följa upp längre och kortare interna ledarutvecklingsprogram kan vi erbjuda stöd i upplägget av interna ledarutvecklingsprogam i er organisation. På detta sätt kan programmets upplägg tydligt kopplas till era specifika behov. Vi stödjer även de interna kursledarna genom ”train the trainer-utbildning”, dvs handledarutbildning.