Har storleken någon betydelse?

I mitt Nyhetsbrev för Juni skriver jag om att storleken på arbetsgruppen påverkar långtidssjuksfrånvaron. Detta enligt Nyckeltalsinstitutets årsrapport 2013. I Nyhetsbrevet kan du läsa en graf som beskriver sambandet. (om du inte har tillgång till Nyhetsbrevet maila info@utterdahl.se så skickar jag det till dig!)

När grupperna kommer upp mot ca 10 personer börjar sjuktalen krypa upp över 4 %-strecket.

Enligt Susan A Wheelan, professor från USA som ligger bakom grupputvecklingsmodellen Integrative Model of Group Development, är gruppstorlekar på ca 4-8 personer bra. När det börjar krypa upp mot 12-15 gruppmedlemmar, då är gruppen alltför stor för att de tillsammans ska kunna skapa en bra och effektiv gruppdynamik.

Ibland när jag ser hur företagen organiserar sin verksamhet undrar jag hur mycket de förstår av gruppdynamik och grupputveckling. Vissa grupper är alldeles för stora! Det är inte heller alldeles ovanligt att ledningen organiserar om när det känns lite stökigt i organisationen. Ofta blir det lugnare strax efter omorganisationen. Men, ledningen de bedrar sig själva. Det har oftast inte blivit bättre, man har bara ställt tillbaka klockan och grupperna är tillbaka i första stadiet. Det tar inte lång tid förrän grupperna kommer in i det andra stadiet där man börja känna på varandra, ifrågasätta mål, arbetssätt, värderingar, roller, varandra – och chefen. Genom omorganisationen har man helt enkelt fördröjt förloppet och det tar ännu längre tid för gruppen att bli ett effektivt och högpresterande team.

Det är gynnsamt, både ekonomiskt och mänskligt, att ge arbetsgrupperna rätt stöd för att de ska kunna utvecklas på ett bra sätt. Det innebär bl a lagom gruppstorlekar, kunskap om gruppdynamik, feedback och konflikthantering och att låta gruppen få tid att utvecklas. Om målen är tydliga och medarbetarna får en förståelse för hur viktigt det är att de tar sitt medlemsansvar i stället för att lägga skuld och ansvar på chefen kommer investeringen som görs i gruppen att ge mångfaldig payoff!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*