Förmåga att skapa tillit i relationer

I nedanstående analysverktyg finner du 13 beteenden som snabbt öar din förmåga att skapa tillit i dina personliga och professionella relationer. De bygger på principer som har visat sig framgångsrika i alla tider och i alla livskraftiga civilisationer. Stephen M R Covey skriver om dessa beteenden i boken The Speed of Trust.

Du kan säga att ni sätter kunden i högsätet, att de anställda är er viktigaste resurs, att ni ska hålla era löften eller leverera resultat. Men om ni inte också gör det du säger så bygger du inte förtroende. Tvärtom, du raserar det. Det kan finnas fog för vackra ord. De kan uttrycka avsikter. De kan inge hopp. Men om de inte följs av motsvarande handlingar, minskar ditt förtroendekapital snabbt. Det du gör påverkar dessutom dina tankar och attityder. Vill du bli mer omtänksam, bete dig omtänk- samt. Vill du bli ärligare, bete dig ärligt. Gör det som omtänksamma och ärliga människor gör, så blir du som de. Tänk också på att i varje relation finns två uppfattningar om hur förtroendefull den är, din och den andres. De kan skilja sig åt.

Var finns dina styrkor och utvecklingsmöjligheter?

Reflektionsverktyget finner du här: Förmåga att skapa tillit i relationer