Ta tempen på din grupp

Detta är en övning där ni tar “tempen” på arbetsgruppen – hur ser medlemmarna på den nuvarande situationen?

Först ritar ni de fyra rutorna med dess bilder på ett blädderblock.

Därefter funderar varje gruppmedlem enskilt och fördelar 20 poäng i de fyra rutorna efter hur bilden korresponderar till deras uppfattning och känslor. Dessa poäng kan fördelas på vilket sätt som helst,
ex. 20-0-0-0/ 5-5-5-5/ 7-3-4-6 etc. Se förklaringarna till rutornas bilder nedan.

Därefter delar alla personer med sig av sina synpunkter och känslor och skriver in de individuella poängen i respektive ruta. En person i taget. Ställ gärna frågor för att öka er förståelse för varandras situationer.

Genom att summera poängen får ni en total bild av gruppen aktuella bild av situationen.

Avslutningsvis kan ni diskutera eventuella förslag till hur situationen kan förändras eller utvecklas.

Denna övning kan göras en gång eller regelbundet för att se trender. Notera datumet för övningen på blädderblocket för att komma ihåg när ni tog ”tempen”.

Här hittar du verktyget ta-tempen-pa-arbetsgruppen