Om Utterdahl Management

Allt mitt arbete syftar till att stödja dig, din grupp och din organisation att nå uppsatta mål! Vi utgår antingen från de mål som redan finns eller så arbetar vi fram målen tillsammans. Fokus ligger på att utveckla ledarens, medarbetarnas och gruppens förmåga att tillsammans arbeta mot gemensamma mål. Målet är effektiva, väl fungerande ledare och team som har fokus på uppgift och det goda resultatet!

Utterdahl Management erbjuder konsulttjänster och utbildning inom

Ledningsgruppsutveckling
Grupputveckling
Ledarutveckling
Organisationsutveckling
Personlig utveckling

Affärsidé

Jag stödjer organisationers strävan att bli mer framgångsrika genom att stärka ledares, medarbetares och gruppers förmåga att:
• arbeta mot gemensamma visioner och mål
• upptäcka, använda och utveckla sin potential och kapacitet

Värderingar

Våra relationer bygger på förtroende och präglas av öppenhet, rakhet och ärlighet. Våra affärer präglas av en uppriktig strävan att nå resultat där alla parter känner sig som vinnare. Vi har ett ärligt engagemang och stor passion för uppgiften.

Utvecklingsfilosofi

Min utvecklingsfilosofi är att tänka ”drift och underhåll av ledare, medarbetare och grupper”. Det är viktigt att ge kontinuerligt underhåll – inte bara till fastigheter, maskiner och annan hårdvara – utan att också till människorna i organisationen!

Utveckling av ledare, medarbetare och grupper är inte någon man gör då och då, t ex på en utvecklingsdag. Det är en process som pågår ständigt – varje dag. Den utvecklingsinsats vi gör tillsammans utgår ifrån en nulägesanalys och fokuserar på de viktigaste utvecklingsområdena. Vi avslutar alla aktiviteter med att tänka framåt och skapar en handlingsplan.  Med ökad kunskap och förståelse för processen, sig själv och om olika verktyg ökar möjligheten att fortsätta utvecklingsarbetet på hemmaplan. För det är där – på hemmaplan – som det riktiga utvecklingsarbetet ska ske för att nå god och hållbar effekt!

Filosofi om gott och framgångsrikt ledarskap

Ledaren skapar förutsättningar för medarbetarna så att de:
• har en tydlig bild av vart organisationen är på väg – vad som skall åstadkommas – de förstår visionen
• kan bryta ner de övergripande målen och förstå hur de själva konkret kan bidra till förbättrat resultat
• ska kunna utföra sina uppgifter på ett framgångsrikt sätt – att se till att kompetens och övriga
nödvändiga resurser finns tillgängliga
• känner delaktighet och stolthet
• känner förtroende och tillit för ledaren