Uppskattade medarbetare ger feedback!

I bästa fall känns samarbeten stimulerande, utvecklande och framgångrika. I sämsta fall är samarbetet konflikt- och problemfyllt och inte alls roligt. Oavsett om samarbetet känns gott eller bevärligt behövs feedback! Dels för att förstärka det goda, dels för att ge återkoppling på sådant som kan bli bättre – både prestationer och relationer. Hur ska vi veta hur något uppfattas om vi inte får återkoppling?

Feedback är gruppens viktigaste verktyg för att kunna utvecklas till det effektiva högpresterande teamet där arbetsglädje och arbetstillfredsställelse råder. Det är i detta stadie gruppen är mest effektiv, kvalitativ och lönsam. En grupp klarar inte av att utvecklas så långt utan effektiv feedback.

Ibland kan det vara trögt att få igång feedbacken. Detta beror oftast på rädsla – hur ska mottagandet bli, hur kommer jag att klara av responsen, vilka konsekvenser kan det få? Många gånger saknar medarbetarna kunskap om hur man på bästa sätt ger varandra feedback för att resultatet ska vara uppbyggande – inte nedbrytande. Utan kunskap växer ofta rädslan.

Har vi talat igenom hur vi vill ha det med feedback i vår grupp? Varför ska vi ge feedback? Hur ska vi ge den? När ska vi ge den? Hur ska det se ut? På vad vill vi ge och få feedback? Är det okej att efterfråga feedback? Det finns många frågeställningar kring feedback som gruppen med fördel diskuterar och infogar i sina spelregler – ”så här vill vi arbeta tillsammans”.

När man ställer frågan ”Vilka egenskaper kännetecknar de medarbetare som bidrar mest till gruppens resultat? kommer ofta feedback upp. Dessa uppskattade personer är tydliga, de lyfter viktiga, och kanske obehagliga, frågor till ytan, reder ut, ger och efterfrågar feedback. Dessa personer är det lätt att känna sig trygg med, man vet var man har dem och vad de står för. Motsatsen är otydliga personer som man inte vet var man har, det kan kännas riktigt olustigt.

Så vem vill du vara?

Vad kan du göra för att utveckla feedbackkulturen i din grupp?

Vem ska ta första steget?

Du?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*